Husorden

Personlig hygiejne

· Gi’en skal være renvasket (fx. ingen blod på gi’en)
· Hænder og fødder skal være rene – vask dem evt. inden træningen
· Fodvorter og sår skal forsvarligt beskyttes (brug evt. strømpe)
· Tag ure og smykker af under træningen
· Tag slippers på fra omklædning til måtten

I dojo’en
· Hils når du går ind og ud af dojo’en
· Betræd aldrig måtten med sko
· Hjælp med at holde dojo’en ren og pæn
· Uro og ballade kan medføre bortvisning

Under træningen
· Respekter træneren og følg dennes anvisninger
· Stop træningen med det samme træneren klapper i hænderne
· Vær stille når der bliver undervist
· Forlad ikke dojo’en uden at aftale det med træneren
· Undgå at skade andre under træningen
· Forlad ikke måtten selvom du ikke træner med i en øvelse
· Mød til tiden (det forstyrrer andre når du kommer for sent)
· Vis respekt for selv at blive respekteret
· Hjælp andre

Som medlem af klubben
· Betal dit kontingent til tiden
· Meddel adresseændringer til kassereren eller træneren
· Tag godt imod repræsentanter fra andre klubber
· Tilmeld dig stævner og andre arrangementer til tiden
· Aflever gerne forslag til postkassen, bestyrelsen eller træneren