Kampudtryk

Hajime 
Dommeren siger hajime for at starte kampen eller til at genstarte kampen efter han har sagt matte. Han viser ingen bevægelse med sine arme.

Hvis dommeren har dømt matte efter en af judokæmperne har været udenfor kamparealet, ehøver dommeren ikke vente på at judokæmperne returnerer til deres padser før han igangsætter kampen – hans skal blot sikre at judokæmperne vender front mod hinanden og den ene ikke har fordel af situationen.
Hver gang der ellers kaldes hajime, skal dommeren sikre at judokæmperne står på deres udgangspositioner. 

Matte
Dommeren kalder matte (“vent eller stop”), for midlertidigt at standse kampen. 
Dommeren gør: Dommerens arm rækkes I retning af tidtagerne, holder håndfladen frem og fingrene peger op. 

Sonomama 
Sonomama (“rør dig ikke”), anvendes for at fastfryse situationen. 
Anvendes kun i ne-waza situationer. 
Dommeren gør: Dommeren placerer den ene hånd på den ene judokæmper samtidigt med at dommeren kalder sonomama 
Note: Hånden flyttes først når dommeren har sikret sig at ingen af de 2 kæmpere flytter sig. Tiden stoppes under sonomama. 

Yoshi 
Dommeren kalder yoshi (fortsæt) for at igangsætte kampen efter han har kaldt sonomama. 
Dommere gør: Dommeren placerer den ene hånd på den ene judokæmper samtidigt med at dommeren kalder yoshi.

Soremade 
Soremade betyder noget i retning af “Kampen er slut” og bruges for at slutte alle kampe. Dette siges lige umiddelbart efter tidtagerne signalerer at tiden er gået. Det gør dommeren: Dommeren viser ingenting med arme eller hænder men sikrer at begge judokæmpere har forstået beskeden 
og vender tilbage til udgangspositionerne. 

Osaekomi 
Vurderer dommeren at der er holdegreb indsat, annoncerer han osaekomi til tidtagerbordet.

Det gør dommeren: Han strækker sin arm mod judokæmperne og annoncerer at holdegrebet er indsat ved at sige Osaekomi. 

Scorer og straffe

Ippon 
Ippon annonceres i følgende situationer:

1. Hvis en judokæmper kaster den anden kontrolleret og med kraft samt hastighed, så han/hun mest lander på ryggen.
2. Hvis en judokæmper holdes i ne-waza i 25 sekunder
3. Hvis den ene judokæmper “klapper”
4. Hvis den ene judokæmper råber at han/hun opgiver

Det gør dommeren: Dommeren rækker sin arm direkte over sit hoved.

Waza-ari 
Dommeren annoncerer waza-ari i følgende situationer:

1. Hvis en judokæmper ikke kaster den anden helt perfekt på ryggen, men dog kontrolleret og med rimelig hastighed.
2. Hvis en judokæmper holdes i ne-waza i mindst 20, men ikke over 24 sekunder.

Det gør dommeren: Armen strækkes ud til siden med håndfladen nedad.

Waza-ari Awasete Ippon
Hvis den samme judokæmper scorer 2 waza-ari svarer det til en Ippon. Dette annoncerer dommeren ved at sige “Waza-ari Awasete Ippon”. Oversat betyder det i retning af at man har fået en Ipppon fordi man har scoret 2 wa´za-ari.

Det gør dommeren: Han signalerer 2 gange at der er scoret 2 waza-ari og strækker derefter armen i vejret for at signalere at der er scoret Ippon.

Yuko
Dommerren annoncerer Yuko i følgende situationer:

1. Hvis en judokæmper kaster den anden så han lander på siden
2. Hvis en judokæmper holdes i ne-waza i mindst 15, men ikke over 19 sekunder.
Det gør dommeren: Armen holdes i en 45 ° vinkel ud fra kroppen ned mod gulvet. Håndfladen holdes nedad. Samtidigt annonceres Yuko.

Koka 
Dommerren annoncerer Koka i følgende situationer:

1. Hvis en judokæmper kaster den anden så han lander blødt på siden eller på enden
2. Hvis en judokæmper holdes i ne-waza i mindst 10, men ikke over 14 sekunder.
Det gør dommeren: Armen holdes i en 45 ° vinkel ud fra kroppen ned mod gulvet. Håndfladen holdes nedad. Samtidigt annonceres 
Yuko.
Det gør dommeren: Dommeren holder sin arm op så håndfladen holdes væk fra ham og hånden holdes i hovedhøjde.

Pasivitet
Hvis dommeren vurderer at den ene eller begge judokæmpere er for passive kan han give signal herfor:
Han stopper kampen ved matte. Kæmperne går til deres udgangsposition. Dommeren “snurer” den ene hånd rundt om den anden hvorefter han peger på judokæmperen/judokæmperne han finder der er for pasive. Samtidigt annoncerer han shido (straf).

Ingen score
Man kan se at dommerne signalerer “Ingen score” i følgende situationer:
1. Hvis et holdegreb brydes inden 10 sekunder
2. Hvis et kast udføres, men dog ikke nok til en koka.
3. Hvis dommeren vurdere at kastet er udenfor kamparealet.
Det gør dommeren:
Armen strækkes lodret i vejret og vinker afværgende med håndfladen ind imod ham selv. 

Straf 
Shido
Finder dommeren at den ene eller begge judokæmper(e) gør en ulovlig handling eller har været for pasiv(e) kan han annoncere shido. En shido er altså en straf.

Det gør dommeren: Han peger på på den eller de judokæmper(e) der har udført den ulovlige handlling hvorpå han annoncerer shido.
Note: Man kan få 3 shido´er. Den første svarer til en koka, den anden svarer til en yuko og den tredie svarer til Ippon. – Så hvis kæmper A får tildelt en shido, føres dette på tavlen samtidigt med 
at kæmper B får tildelt en koka.

Hansoku make 
Får man 4 shido´er eller vurderer dommeren at man har udvist grov eller upassende adfærd kan man få tildelt hansoku make. 
Hansoku make betyder diskvalifikation.

Det gør dommeren: Dommeren træder hen foran judokæmperen 
der skal tildeles straffen hvorefter han peger på ham/hende og 
annoncerer hansoku make.

Andre signaler til judokæmperne

Rette på tøjet
Dommeren skal sikre at judogien sidder rimeligt på kroppen og vurderer han at den ikke gør det, giver han tegn til at rette på gien.
Det gør han efter at have stoppet kampen ved matte.

Det gør dommeren:
Han slår et “kryds” med sine arme nedover navlen mod personen, som skal rette på sit tøj.

Rette på bæltet
Hver gang dommern annoncerer matte tilser han om bælterne er ordentligt bundet så de ikke går op under kamp. Sidder de ikke godt nok bundet, giver han tegn til at binde bæltet.

Det gør dommeren: Han holder sine knyttede næver mod hinanden over for judokæmperen som skal rette på bæltet.