Kontingent

Børn under 7 år – pr. 1/2 år.

Børn under 15 år – pr. 1/2 år.

Voksne ( over 15 år. ) pr. 1/2 år.

kr. 300,-

kr. 525,-

kr. 650,-

Såfremt flere søskende under 18 år er tilmeldt som medlemmer i klubben på samme tid, gives der søskende rabat.

Kontakt kassereren for nærmere oplysninger.

Ved indmeldelse i klubben, betaler man selv ud over kontingentet til klubben, licens til  Dansk Judo & Ju-Jitsu Union. Efter første år overtager klubben herefter denne betaling til Unionen .